Supervisie

Supervisie, intervisie, consultation en leertherapie

 

                                                       

Samen kijken naar de eigen hulpverleningsrelatie met zijn patiënt of cliënt.

 Voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, artsen specialisten, huisartsen, sociaal assistenten, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, creatieve  therapeuten, muziektherapeuten, opvoeders, pastors, lekenconsulenten, logistieke helpers, ….

Op afspraak Tel. 016 462732