Filosofische consultatie

Aanbod Filosofische Gesprekken , Filosofische Praktijk in Pellenberg bij Leuven

Fons Verhoelst Filosoof

Kerkweg 10 Pellenberg bij Leuven Tel: 016 462732

Onder consultatievorm worden gesprekken praktisch filosofie aangeboden.

Samen wordt naar antwoorden gezocht op existentiële vragen in het leven.

In een privé sfeer wordt een gesprek aangeboden over levensproblemen en  levensvragen.

We zoeken samen naar de zin van het leven en de pragmatiek van gezond en zinnig leven.

Een belangrijke persoonlijke opdracht voorbij de postmoderne tijd is  uit te zoeken hoe de mens het leven ethisch verantwoord  kan leven.

Vertrekkend van concrete leefsituaties, van concrete vragen die de mens uit evenwicht dreigen te brengen

wordt in deze gesprekken veiligheid, houvast en inzicht geboden.

Luisterend wordt deze mens geactiveerd voor een begeleid zelfonderzoek om een korte of uitvoerige levensrevisie te doen.

Alle levensvragen kunnen en mogen aanbod komen. Het zal onder andere gaan over:

–    over wat we hier doen op dit kleine ‘wereldbolleke’ geen ‘speldeknop’ groot in het reusachtige heelal en waarover nu gedacht wordt in termen van minstens zo’n 500 heelallen  

–    over levenskunst

–     het doel van het leven, is er hoop en toekomst

–    over pijn, lijden, verdriet, het kwaad en dood, over de donkere kant van het leven en in elke mens

–    wat kan ik weten, wat kan ik hopen, wat moet ik doen,

–    wat is de mens                                                                                                        

–   waarde van werk, relaties, huwelijk en ouderdom       

–   over het lot van de mens

–    over toeval en noodzaak in het leven

–    over relaties

–    over gevoel en verstand

–    over waarheid en inzicht en mythologieën

–   over geboorte

–    over seksualiteit

–    over geslachtelijke identiteit

–    over pensionering

–    over ouder worden

–    over sterven en zelfdoding

–    over euthanasie

–    over levensloop

–    over persoonlijke verantwoordelijkheid

–    over privé en publiek

–    over invloed van media en internet

–    over begrip en misverstand

–    over gezondheid en ziekte

–    over het verlangen naar overleven en  een hiernamaals

–    over religie

–    over filosofische vragen in het dagelijkse leven

–    over elke persoonlijke vraag die ge uzelf en de andere stelt!

 

De getuigenis van een zoekende kunstenares

 

“Voor “Vespertine” keerde Björk naar haar geliefde IJsland terug                                   .

Voor het eerst in haar leven sprak het idee van een gebed haar aan.

“Vespertine” verwijst naar vespers.

De religie die in haar jeugd nog taboe was wekte plots haar gemeende interesse.

Ze vroeg zich af hoe haar eigen liturgie er zou uitzien.

‘Ik heb toen een gletsjer beklommen.

Op de top heb ik mijn mond vol sneeuw gestopt en die laten smelten.

Dat was mijn communie, als je wil.

Het was alsof ik één werd met het noorderlicht,

een ervaring die ik nadien beschreven heb in het nummer Aurora.'” ( Focus augustus 2004)

 

Deze filosofische consultatie en praktijk is bijzonder geschikt en aangewezen voor hulpverleners bij een persoonlijk geraakt zijn in de eigen levensvisie en als hij  ethische keuzes moet maken uitgelokt door vragen van patiënten.

Alles kan en alles mag in deze postmoderne tijd maar iedereen en ook de hulpverlener moet het zelf uitmaken wat kan en niet kan, wat mag en niet mag! Ben ik zinnig bezig? Kan ik mijn patiënten of hulpvragende begeleiden bij hun keuzes!?

Deze filosofische consultatie en praktijk is aanbevelenswaard voor leden van de raad van beheer, de directieleden, voor de hogere kaderleden van bedrijven met maatschappelijk belangrijke opdrachten en voor hogere ambtenaren.

Alles kan en alles mag in deze postmoderne tijd maar de personen met een leidinggevende functie zijn in het kwadraat verantwoordelijk voor de bezieling en de ethische keuzes van hun bedrijf en de plaats die de werknemers daarin te vervullen krijgen!

Deze filosofische consultatie en praktijk is ook geschikt voor elk zoekende mens die zich vragen stelt over goed en kwaad, over leven en dood,

over liefde en haat, over schoonheid en wansmaak, over de mediawereld en het echte leven, over religie en sekten, over….

Praktisch: op afspraak  Drs. Fons Verhoelst Kerkweg 10 3212 Pellenberg, bij Leuven Tel: 016 462732 E-mail: admin@verhoelst.com

Vanuit mijn studies, opleidingen en jaren psychoanalytische psychotherapie ervaringen,

vanuit mijn levenservaringen en zelf gegeven lessen en opleidingen

ga ik een persoonlijk gesprek aan met de geïnteresseerde.

We vertrekken vanuit een concrete vraag van de bezoeker.

Het zal best een vraag zijn die belangrijk is in zijn persoonlijk leven op dit moment.

Ik doe dan een poging om een op de persoon gericht antwoord te geven

of houvasten en manieren van denken aan te bieden die  helpen om een antwoord te vinden.

Indien nodig worden een vijftal gesprekken gepland

Een uitnodiging om aan de problemen psychotherapeutisch te werken is mogelijk

Kerkweg 10 3212 Pellenberg tel: 016 462732

Individuele gesprekken van 45 minuten: 50 €

Voor directie leden, leden van de raad van beheer, hogere kaderleden van bedrijven en voor hogere ambtenaren: 75€ voor een zitting

Koppel gesprekken van een uur: 60€

Gezinsgesprekken van 1,5uur: 90€

Groepsgesprek van 2 uur: 125€, op verplaatsing 250€+ verplaatsingsonkosten 0.30€/km

De prijs is bespreekbaar en is afhankelijk van de inkomsten of ook van de verwijzende instantie

Kortelings zal ik deze gesprekken ook online aanbieden. Daarbij zal het comfortabel zijn als  u ook over een webcam beschikt zodanig dat we elkaar kunnen zien. Maar dit is geen voorwaarde of noodzaak.

Indien een meer gestructureerde aanpak wenselijk is of verlangd wordt bied ik ook

de “zelfconfrontatiemethode”(ZKM) van Prof. Dr. Bert Hermans aan.

In dit ‘wetenschappelijk’ gestuurd zelf onderzoek zal ik de mens helpen aan de hand van een aantal vragen

een overzicht te maken van de waardegebieden in zijn leven.

Waarde gebieden zijn belangrijke gegevens in het leven van deze mens die wanneer ook gebeurd

nog steeds actueel een invloed hebben op het individuele leven. Aan elk waarde gebied wordt een gevoelsscore gegeven.

De samenhang tussen deze waardegebieden wordt statistisch berekend.

U wordt dan in een derde gesprek geconfronteerd met de statistisch berekende samenhangen.

U interpreteert zelf de samenhang en er worden eventueel plannen voor de toekomst gemaakt.

Informatie over de “zelfconfrontatiemethode”(ZKM)

http://home.planet.nl/~tluken/zkm.htm

http://www.ncz.nl/zkmframes.htm 

NEW JOURNAL: International Journal for Dialogical Science:
http://www.dialogical.org

Homepage Hubert J.M. Hermans:
http://www.socsci.kun.nl/~hermans/index.html

Fourth International Conference on the Dialogical Self, 1-3 June 2006
in Braga, Portugal
http://www.dialogicalself2006.com/

International Society for Dialogical Science (ISDS)
http://www.dialogicalscience.org

Op internet vindt u ook een goede toegangsweg tot de filosofie en tot de praktische filosofie:

http://www.phil.ruu.nl

http://www.monash.edu.au/~dey/phil/.

http://www.filosoferen.be/ : Vlaams netwerk eigentijds filosofieonderwijs:

www.zelfzorg.be

www.notenboom.be

  1. Winkeler 2004 “Taxatie – van – het – Beeldhouwen” (Toekijken op de constructieve illusie).

Enkele mijmeringen:

Ik wens u een hoopvol, schoon en gelukkig leven! Ik wens u stilte, intimiteit en dromen toe!

“Stilte”

“Stilte is niet alleen maar afwezigheid  van gerucht.

Ze is integendeel op zich al een sterke aanwezigheid.

Ze is niet leeg, maar vol van het wezen van alles wat ze omhult.

Pas in de stilte beginnen de dingen pas echt te bestaan: men hoort ze als het ware ‘zijn’.

De roerloze stilte – gerezen uit de grond of neergedaald uit de hoge hemelkoepel?

Wie zal het zeggen – stilte die het de   dingen mogelijk maakt eens louter zichzelf te zijn

en hun verborgen wezen naar buiten te laten schijnen voor wie er aandacht voor heeft.” 

Libert Vander Kerken, Vlaams filosoof,  opgenomen in “De Druivelaar 11 januari 2005”

De stille betrokkenheid van een psychotherapeut, maar ook van een filosoof maakt ruimte voor de hulpvragende mens!

 (Zie ook mijn tekst over “activerende passiviteit” op deze website onder “Teksten”)

De hoogste brug van de wereld in Millau in het zuiden van  Frankrijk  ingehuldigd op 14 december 2004″

Precies een maand na de inhuldiging 14-01-2005 sprong de eerste man van de brug , de dood in! Blijkbaar is het voor deze man genoeg geweest, alle redders ten spijt! Zie mijn tekst over depressie en zin onder “Psy-Teksten”, Tekst over zelfdoding is in voorbereiding.

Mijn verhaal over levenskunst van en door mensen.

Het menselijk leven is een

“Een constructieve illusie”.

Goed leven maken we zelf en maken we samen.

Het blijft een  constructieve illusie maar we maken het en  gebruiken het en genieten ervan.

Ons lot zetten we best op onze rekening!?

Gezond, hoopvol, zinnig en gelukkig leven doen we zelf, 

samen met onze liefste omgevers en heel de mensheid op deze wereldbol, een wereld die we bewoonbaar maken.

Het vreemde van de aarde en onze wereld is dat we hier alleen zitten op ons “wereldbolleke” in dat reusachtige heelal

waarin we (voorlopig?) niets tegen komen dat op ons gelijkt ( zie Gerard Bodifee). Deze aarde vermenselijken moeten

 we (voorlopig?) op onze eigen unieke mannier doen.

 Laten we meedoen! 

De natuur en ook de menselijke natuur moet vermenselijkt worden. We kunnen de natuur zijn gang niet laten gaan!

Dit geldt ook voor het lichaam en de levensloop van de mens. De religieuze duiding volgt pas achteraf!!! 

Drs. Fons Verhoelst te bereiken  admin@verhoelst.com

http://www.filosoferen.be

Filosofie en filosoferen in Vlaanderen en Nederland Universiteit Gent – Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap http://www.flwi.ugent.be/philosophy/index.html

Universiteit Antwerpen – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte http://www.ua.ac.be/main.asp?c=*DEPFILO

Vrije Universiteit Brussel – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte  http://www.vub.ac.be/SWIJ/

Katholieke Universiteit Leuven – Hoger Instituut voor Wijsbegeerte  http://www.hiw.kuleuven.ac.be/ned/

 Zeno – Centrum voor praktische filosofie vzw http://www.zenopraktischefilosofie.be

Pedagogische Begeleidingsdienst Gent http://www.pbdgent.be/leerinhouden/indexfilosoferen.htm

Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs http://www.bcfvo.nl/

Stichting Leerplanontwikkeling – Voortgezet onderwijs – Filosofie http://www.slo.nl/e22/Slo21/guest/000/000/000/003?ECT=22&iConId=6870

Filosofie Magazine http://www.filosofiemagazine.nl

Centrum voor kinderfilosofie http://www.kinderfilosofie.nl

School voor Comparatieve Filosofie http://www.scfa.be/

Internationale School voor Wijsbegeerte http://www.isvw.nl/

Maand van de filosofie http://www.maandvandefilosofie.nl/

Vereniging voor Filosofische Praktijk http://www.verenigingfilosofischepraktijk.nl/

Volkshogeschool regio Antwerpen http://www.vormingplusantwerpen.be/

Fambof Filosofie links http://www.fambof.nl/links/filosofie/

Socratisch Gesprek http://www.stichtingderaet.be/socra1.html

Portaalsite ethiek (KUL) http://www.ethics.be

Filosofische praktijk Fons Verhoelst http://www.filosofischepraktijk.verhoelst.com

Eigen foto: 2005 Geboortehuis van Karl Marx in het geboortehuis en museum in Trier