Curriculum Vitae en Levensloop

Levensloop

Alphons Verhoelst Geboren in Rotselaar, België op 8 mei 1938 zoon van Etienne Verhoelst ° in Rotselaar (bij geboorte Etienne Verelst) en Constantia (Maria) De Preter ° in Tremeloo.

Etienne Verhoelst x Constantia De Preter, Louis, Maria louiza, Maria Joanna, Jerome, Frans, Guillaume en Fons

Jongste van zeven kinderen, vier broers en twee zussen. Ouders, zusje, zus en oudste broer  zijn overleden.

Studies

Lagere school: Vrije Gemeenteschool Rotselaar-Heikant

Kleuterklas: 3 jaar  van 1941 tot 1944 met Juffrouw “Van Aarschot” tijdens de oorlog

Lagere school: 5 jaar van 1944 tot 1949 met als leerkrachten: Juf. Cuveliers, Ms. Van Roost en Ms. Aerts

De jongensschool met meester Aerts en Meester Van Roost

medeleerlingen: meisjes: Jeanne Feyaerts (+), Gusta Lemmens, Gusta Maes, Hilda Minnen, Maria Stercks, Mieteke Van Espen

jongens: Jules Jackson, Armand Geens, Julien Ickx , Remy Lemmens, Ivo Maes, Marcel Van Aerschot,

Fons Van de Plas (+) Willy Verbinnen, Jules Verhoeven, Leon Wouters

(bij fouten: fonsverhoelst@skynet.be  )

Humaniora: Sint Pieterscollege Leuven

Minderbroederstraat Leuven Laatste jaar  met Pr. Vandewijngaert, klas titularis  en Kan. J. Hofkens directeur

Afgestudeerd 27 juni 1957 Prijsuitdeling voorgezeten door Mgr. van Waeyenergh, direkteur  Kan. J. Hofkens, (o.a.prijs in welsprekendheid)

met als leerkrachten, achtereenvolgende klas titularissen:

Pr. Schrijvers, Pr. Wellershausen, Pr. Laermans, Pr. Missoul, Pr. Claessens Pr. Vandewijngaert.

met volgende medeleerlingen: Louis Frooninckx, Willy Vits, Roger Dons, Herman Verdickt, Herman de Becker, Alfred Puttemans,

Gilbert Van Ishoven, Alfons Ceuleers, Jozef Vandevordt, Frans Vanderbiest (+), Louis Peeters (+),

Herman Michiels, Roger De Bie, Alfons Bossier, Raymond Teugels (+), Jozef Abts, Guy Smets,

Willy Schiemsky, August Vanderlinden, Constant Verboomen (+), Robert Stroobants, Alfons Goedseels.

Hogere studies:  tot 1975 Katholieke Universiteit Leuven

Psychologische en Pedagogische wetenschappen,

Groepsfoto eerste jaar Psychologie 1963 – 1964

Klinische Psychologie   5j

Familiale en Seksuologische wetenschappen   2j

Seksualiteit is heel de mens, vooral zijn identiteit.Intimiteit is het wezenlijkste van seksualiteit, intimiteit met zichzelf en met een ander

Specialisatie Psychoanalytische Psychotherapie   3j

“Ik luister” beeldje ontvangen van het personeel bij de viering van 25 jaar Revalidatie.

Filosofie 2j,  Theologie 4j,    Gedragtherapie 1j,    relaxatie en hypnotherapie

Een veelheid van congressen, studiedagen en vormingsactiviteiten

Buitenland o.a. Seattle-USA University of Washington

Adult Development Program (ADP) Prof. Dr. C. Bakker

Department Family Medicine Prof. Dr. Smilkstein

K.U.Nijmegen Nederland “Zelf Confrontatie Methode”

Prof. Dr.  Hermans

Werkopdrachten:

Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 1968 tot 2004

Van 1968 tot 1992

Universitair Psychiatrisch Centrum K.U.Leuven Salve Mater Groot Park 3 Lovenjoel bij Leuven

Prachtig centraal gebouw met een klooster van de Zusters van Liefde, kapel en administratie Unieke brug in een uniek park met zicht op Prodat een werkatelier

Salve Mater, U.P.C. op het domein van de Universiteit met een prachtig arboretum met prachtige paviljoenen gebouwd tussen 1926 en 1929

Het team van de raadpleging Sint Rafael Leuven waar Team 1968 van Salve Mater Lovenjoel waar ik  begon te werken van 1968 tot 1993

ik  mijn praktijkstage deed in 1967-1968

Deze twee foto’s werden gemaakt in april 1969 in Parijs bij een bezoek aan de farmaceutische firma Specia

Opdrachten:

– Supervisie psychologen en psychiaters in opleiding van 1968 tot 2003

Een toevallige greep uit de groep van ongeveer 250 stagiaires psychologen en assistenten psychiatrie die ik in 35   jaar gesuperviseerd heb, in groep ( elke dinsdag van 9h tot 11h) en individueel (12 000 supervisie uren)

– Uitbouw  en Diensthoofd Psychiatrisch Revalidatiecentrum 1969 tot 1992

– Psycholoog en psychotherapeut op opname afdeling  en op verschillende chronische afdelingen 1968 tot 1992

– Uitbouw dagkliniek 1976

In 1992 en 1994 overstap naar Sint Rafaël in Leuven bij stopzetten “ziekenhuis” in Lovenjoel

Van 1992 tot 2004

Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven  Supervisor

1992 Raadpleging Psychiatrie en psychotherapie Sint Rafaël Leuven

1994 Groepstherapeut Dagkliniek,  Afd. Angst en depressie en CIC Sint Pieter Leuven

1996 Brandwonden Centrum Sint Pieter, nadien Gasthuisberg Leuven

Het team van het Brandwondencentrum op Gasthuisberg Leuven  in 2003

1997 Low Vision Revalidatie voor blinden en slechtzienden Sint Rafaël Leuv

Het team van de dienst Oogziekten met Low Vision  in Sint Rafaël Leuven in 2002

1999 Neuro Musculair Referentiecentrum voor spierzieken Gasthuisberg Leuven

Opgericht in het kader van Neurologie onder leiding van Prof. Wim Robberecht in 1999

Een ‘detail’ van een nieuwjaarsviering van het team van het Neuromusculair Referentiecentrum van Gasthuisberg Leuven bij Jano!

vanaf 2003 enkel nog opleidingsactiviteiten in het ziekenhuis

Medisch Centrum voor Huisartsen Leuven

Van 1973 tot 2004

Psycholoog en Psychotherapeut voor  ambulante patiënten op verwijzing en in opdracht van huisartsen

Diagnostiek

Bijscholing voor huisartsen

Docent:

– Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen  Brussel

Van 1984 tot 2004

Cursussen: Gezin en gezond leven  1° j.

Gezin en seksualiteit 1°j. (samen met Dr. Dewilde D. UGP Leuven)

Gezin en professionele hulpverlening: verschillende psychotherapierichtingen en hun invloed op het beroepsmatig helpen van mensen in het algemeen 3°j.

– School voor Psychiatrisch Verpleegkundigen  S.M. Lovenjoel + STEIL K.H.Leuven

Van 1968 tot 1991

Cursussen:     Theoretische  Psychologie  1968 tot 1970

Toegepaste Psychologie 1968 tot 1991

Psychopedagogiek 1968 tot 1990

– Vormingscentrum Dr. Guislain Gent

Van 1996 tot 2002

Hogere Kaderschool voor directies van klinieken en instellingen

Cursussen : Humanisering van de instellingen 1989 tot 1999

anbreng van de psychologie in de ziekenhuizen 1990 tot 1993

Integrale kwaliteitszorg in het algemeen ziekenhuis 1990 tot 1999

Vorming programma’s voor directies van klinieken en centra 2004

Onderwijs Sociale Promotie (OSP)

Cursussen:       Gezondheid

Psychische ecologie met o.a.  psychologie van wonen en werken

– Opleidingscentrum voor Psychotherapie Kern Sint Niklaas

Van 1990 tot 2003

Cursussen:Psychotherapie en crisisinterventie 1990 tot 2003

Inleiding in de psychoanalytische begrippen 1997

(nieuw programma in voorbereiding 2005)

– Hoger Instituut van de arbeid  K.U.Leuven

Cursussen:voor veiligheidsverantwoordelijken  1996

Psychologie van agressie

Het onthaal

– Voordrachtgever in gans het land: een overzicht van mijn lezingen

In kliniek verband:

Lezingen, seminaries en groepssupervisie voor psychologen en psychiaters in opleiding, wekelijks van 1970 tot en met 2003.

Over Persoonlijkheidsdiagnostiek en Psychotherapie

Lezingen in bijna alle psychiatrische ziekenhuizen en revalidatiecentra van gans Vlaanderen over de filosofie, de psychologie en de organisatie van een revalidatiecentrum.

Lezingen voor medewerkers in de psychiatrie.

Over persoonlijkheidsonderzoek en diagnose.

Over psychotherapie.

Over activerende passiviteit in psychoanalytische psychotherapie.

Over Seksualiteit in de Psychiatrie.

Over begeleiding van psychologische problemen bij collegae.

Over het belang van de aandacht voor her geheime verhaal van de patiënten maar ook van de hulpverleners

Lezingen voor de verschillende diensten waar ik als psycholoog actief was:

Psychiatrie, Brandwondencentrum, Neurologie, Low Vision, Huisartsen, Psychiaters, Psychologen … over de psychologische begeleiding van psychisch, lichamelijk en sociaal toegetakelde mensen. Over depressief zijn waarbij de mens de zin van zijn leven niet meer erkent en herkent of aan zijn leven geen zin meer kan geven.

Elke week op woensdag van 11h tot 12 h een lezing voor de patiënten van de psychiatrische dagkliniek de afdeling Angst en depressie en de CIC over een andere kijk op levenscrisissen , van 1990 tot 2003.

Elke week op vrijdag van 15 h tot 16 h een kennismaking met de verschillende psychotherapierichtingen aan de hand van een video ,  van 1996 tot 1999.

Voor huisartsen op congressen, studiedagen en nascholingen in het kader van het MCH (Medisch centrum voor Huisartsen) Leuven

Over psychosomatiek als een andere vorm van geneeskunde en geneeskunst.

Over een andere manier van denken over depressief zijn in het kader van de gehele levensloop van patiënten.

Over de normaliteit van levenscrisissen en het “depathologiseren” van problemen van mensen.

Over gezondheid en psychische problemen bij artsen.

In het ganse land

Lezingen voor wetenschappelijke en beroepsverenigingen over wetenschappelijke onderwerpen

Lezingen voor huwelijksscholen over relatie en seksualiteit

Lezingen voor scholen (humaniora) over relatie en seksualiteit

Lezingen voor hulpverleners, culturele verenigingen en allerlei organisaties over

“gezondheidsdenken” en “gezondheidszorg”,”psychotherapie” en “filosofische vraagstukken”

Lezing in de promotie zaal van de K.U.Leuven  voor het LAPP, de Leuvense afgestudeerd psychologen en pedagogen. foto door Prof.Piet Janssen 1-12-1990

Zie overzicht van mijn aanbod op deze website onder aanbod – lezingen.

Actief geweest in en als

Leider in de KSA (bondsleider Leuven) en de JEC op Europees niveau, deelname aan de aller eerste Europa kampen: in Genève Zwitserland, Niederalfingen Duitsland, Dortmund Duitsland, ….1949 tot 1957

Lipperscheid – Luxemburg     Kamp     1955

Actief in VVKS,  KSM , VKSJ, IKSJ …. 1963 tot 1968

Renovabis: Vereniging van Vlaamse intellectuelen 1957 tot heden

Lid van het presidium van “Psychootje”, studenten club van de psychologen aan K.U.Leuven 1966  tot 1968

Les in de “ Volksschule Gelsenkirchen-Ressermark en Gelsenkirchen-Buer” in West Duitsland 5 jaar een maand als vakantie job tijdens universitaire studies, van 1963  tot 1968

Begeleiding van geplaatste jongeren in Jeugdhuis in Tours, Frankrijk, een maand in 1961 en 1962.

Organisator en coördinator“Teledienst examen” (piloot project) van Studentenvoorzieningen van de K.U.Leuven 1968

Nationale federatie van Revalidatiecentra, N.F.R.C., Nationale Federatie van Psychiatrische Revalidatiecentra en Vlaamse Federatie van Psychiatrische Revalidatiecentra, Brussel,  medestichter, van1969 tot 1989

Werkgroep Revalidatie VVI Brussel Lid  1975

Medewerker als psycholoog van Oikonde ‘op weg naar huis’ Leuven 1969 tot 1985 (denkgroep)

“En hoezeer tracht ik ernaar… tot zelfs hele nachten lang, om samen met al de anderen op weg te gaan naar huis”

naar Homeros

Viering 35 jaar bestaan op 17 en 18 september 2004 met de opening van het huis , Schapenstraat 51 3000 Leuven

“Opnieuw geblaat in de Schapenstraat, Huis voor lang verblijf”

www.oikondeleuven.be

Medewerker als psycholoog van de Leuvense Beschutte Werkplaatsen 1969 – 1975

Medewerker als psycholoog van Similes Heverlee en redactielid.  Tot 1989

De selectie van de kandidaten voor de TV-reeks  Expeditie Robinson en Temptation Island voor VT4 Brussel 2000 tot 2001

Edelfigurant in de Vlaamse reeks “De wet volgens Milo” op VTM 2004

Lid en of medestichter van de volgende verenigingen

BFP Belgische Federatie van Psychologen, medestichter en lid

VVKP Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, mede   initiatiefnemer en erelid

Beeldje gekregen als aandenken aan het erelid worden van de VVKP samen met  Prof. Dr. Hans Vertommen, K.U.Leuven,

Prof. Dr. Ingrid Ponjaert -Kristoffersen, V.U.Brussel en Prof. Dr Paulette Vanoost, R.U. Gent.

Voorzitter van de VVKP van  1980 tot 1985

Stichter en Voorzitter

– van de werkgroep psychoanalytische psychotherapie

– van de werkgroep samenwerking psychologen en huisartsen

– van de werkgroep revalidatie

VVPT  Vlaamse Vereniging van Psychoanalytische Therapeuten, mede initiatiefnemer, medestichter en lid

VVPP Vlaamse Vereniging Psychologen Psychotherapeuten, medestichter (niet meer actief)

VVGP Vlaamse Vereniging voor Gezondheidspsychologen, lid

Vathyp, vroeger Vlaamse vereniging voor autogene training en hypnotherapie,

medestichter en lid, nu  VHYP, Vereniging voor Hypnotherapeuten

KSGV,  Studiecentrum Geestelijke Volksgezondheid, NL ,lid

VVGG, Vlaamse vereniging van Centra voor Geestelijke Gezondheid , lid

VVPaz Psychologen Algemene Ziekenhuizen? lid

VKP Vereniging voor Klinische Psychotherapeuten, NL, ex-lid